Xin cảm ơn Quý vị quan tâm tới đánh giá trực tuyến các bộ phim của Dự án Moving Pictures!

Đây là Dự án làm phim và sử dụng phương tiện kỹ thuật số để nâng cao nhận thức về bệnh sa sút trí tuệ trong các cộng đồng đa văn hóa và ngôn ngữ. Đánh giá của Quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện chất lượng các bộ phim về chẩn đoán kịp thời và can thiệp sớm bệnh sa sút trí tuệ của người cao tuổi tại Australia.

Cùng với những cộng đồng người sử dụng Tiếng Việt, chúng tôi đã sản xuất ba bộ phim ngắn về:

1. Phát hiện và chẩn đoán dấu hiệu ban đầu của bệnh sa sút trí tuệ

2. Định hướng chăm sóc và các nguồn trợ giúp cho người sa sút trí tuệ

3. Hành trình của Người chăm sóc.

Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến của Quý vị về các bộ phim. Đồng thời, chúng tôi cũng mong Quý vị thực hiện một khảo sát nhỏ về bệnh sa sút trí tuệ (dựa trên thang đánh giá kiến thức (DKAS) trướcsau khi xem ba bộ phim này).Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Các thông tin khác:

Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc có câu hỏi liên quan tới dự án, xin vui lòng liên hệ với Giám đốc dự án, Tiến sĩ Josefine Antoniades, email: j.antoniades@nari.edu.au; hoặc, Nghiên cứu viên chính, Phó Giáo sư Bianca Brijnath, email: b.brijnath@nari.edu.au.

Phê duyệt đạo đức dự án nghiên cứu:

Ủy ban Đạo đức nghiên cứu về con người của Đại học Curtin (HREC) đã phê duyệt nghiên cứu này (HRE2017-0758). Nếu Quý vị muốn trao đổi về dự án với người không liên quan trực tiếp, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới việc thực hiện nghiên cứu hoặc quyền của người tham gia, hoặc muốn khiếu nại, Quý vị có thể liên hệ với nhân viên của Ủy ban Đạo đức theo số điện thoại (08) 9266 9223, hoặc cán bộ Quản lý về Nghiên cứu liêm chính theo số điện thoại (08) 9266 7093, hoặc gửi email tới: hrec@curtin.edu.au.

Xin lưu ý rằng khảo sát này là ẩn danh và chúng tôi sẽ không xác định danh tính của Quý vị sau khi hoàn thành đánh giá. Thực hiện khảo sát có nghĩa là Quý vị chấp thuận cho chúng tôi sử dụng các câu trả lời của Quý vị trong phân tích sâu hơn và có thể được bao gồm trong báo cáo và tài liệu xuất bản khác có liên quan tới dự án nghiên cứu này.

Sau khi hoàn thành đánh giá, Quý vị sẽ có cơ hội nhập địa chỉ email để rút thăm may mắn giành giải thưởng là 1 (trong 4) thẻ quà tặng trị giá $50.

**Đánh giá sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2021

Page 1 of 14

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.